Profesjonalne środki czystości

Polityka jakości

Polityka Jakości jest nadrzędną polityką w naszej firmie. Określa podstawowe kierunki działalności firmy, wytyczne, cele i zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych i wszystkich pracowników. Zarząd firmy DOLPHIN przyjął Politykę Jakości w następującej postaci:

Celem działalności firmy DOLPHIN jest stały jej rozwój poprzez produkowanie i dystrybucję wyrobów chemii profesjonalnej na najwyższym poziomie jakościowym i ilościowym, spełniając ciągle rosnące wymagania klientów, przy równoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi. Zamierzamy budować silną i stabilną pozycję na rynku krajowym jak również dążyć do wzrostu sprzedaży i pozycji na rynkach zagranicznych.

Naszą politykę jakości realizujemy poprzez:
- dostosowanie oferty asortymentowej do aktualnych potrzeb Klienta
- rozwój technologii produkcji
- terminowość realizacji dostaw
- konkurencyjność cenową
- zapewnianie partnerom handlowym specjalistycznego wsparcia, doradztwa technicznego i szkoleń w zakresie oferowanych produktów
- współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami
- dbanie o środowisko pracy i stabilizację załogi
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
- angażowanie się i realizowanie przez każdego pracownika zadań wyznaczonych systemem zarządzania jakością
- spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw
- systematycznie doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w celu coraz lepszego spełniania wymagań klientów

Twój partner w biznesie

NIP: 222-07-51-301
KRS Nr: 0000160936
Regon: 278029399
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 110 000 PLN
Udziały; Właściciel 100%

 

PROFESJONALNA CHEMIA NA KAŻDY DZIEŃ
 
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE